pogrzeb

W profesjonalnych domach pogrzebowych osoby opłakujące stratę bliskich mogą skorzystać z kompleksowej obsługi. Wśród proponowanych usług znajdują się również te, które pozwalają żałobnikom na większy komfort w obliczu spraw związanych z pochówkiem.

Kompleksowa organizacja pochówków

W domu pogrzebowym można obecnie skorzystać z szerokiej gamy usług, które mają na celu ostatnie pożegnanie bliskiej osoby. Dzięki temu w jednym miejscu można załatwić wszystkie czynności związane z pochówkiem.

Zakłady pogrzebowe mogą obecnie zająć się wieloma czynnościami, między innymi związanymi z transportem zmarłego, także międzynarodowym, mogą przeprowadzić kremację, sprzedać trumnę lub urnę, a także zająć się szczegółami jak florystyka pogrzebowa, muzyka na pogrzebie czy przygotowanie klepsydr. Coraz więcej domów pogrzebowych organizuje także pochówki świeckie.

Tak szeroka gama usług pogrzebowych powoduje, że organizacja pochówku może odbywać się zgodnie z ostatnim życzeniem zmarłego oraz oczekiwaniami jego rodziny.

Warto upoważnić dom pogrzebowy do uzyskania zasiłku

Zasiłek pogrzebowy pozwala na pokrycie części lub całości kosztów związanych z organizacją pochówku. Wypłacany jest on przez ZUS albo przez KRUS. Aby otrzymać zasiłek, konieczne jest złożenie w urzędzie odpowiedniego wniosku.

Nie trzeba jednak samodzielnie występować o zasiłek pogrzebowy, ponieważ sprawą tą może zająć się także dom pogrzebowy. W tym celu wystarczy tylko upoważnić go do ubiegania się o zasiłek, podpisując odpowiednie upoważnienie. Jego koszt jest symboliczny, a oszczędność czasu ogromna.

Profesjonalna i pełna obsługa – dom pogrzebowy Quo Vadis Zabrze – wsparcie w tym zakresie mogą zapewnić również zakłady pogrzebowe w Zabrzu. Dokładne informacje o dostępnych usługach można znaleźć na stronach internetowych składów.

Wsparcie dla żałobników – transport i stypa

Zakład pogrzebowy może zająć się nie tylko organizacją pochówku, lecz też zaoferować dodatkowe usługi dla żałobników. Wśród nich bardzo często zamawiane są transport oraz organizacja stypy.

Transport dla żałobników będzie bardzo dobrym rozwiązaniem wtedy, gdy wiadomo, że nie będą mogli oni samodzielnie dostać się z kościoła na cmentarz. Wówczas firma pogrzebowa może podstawić bus, który dowiezie uczestników pochówku do celu.

Tradycją jest także organizacja stypy – konsolacji po pochówku. Zakład pogrzebowy może załatwić wszystkie sprawy związane z urządzeniem poczęstunku dla uczestników pogrzebu. Wybrane zakłady mają także własne sale, w których odbywają się stypy.

Dodaj komentarz