W pierwszej połowie kwietnia Politechnika Białostocka stała się gospodarzem szkoły letniej projektu Glocal. Chodzi o usprawnienie kształcenia kadr i przygotowanie ich na przyszłe wyzwania związane z przestrzenią miast. Program wsparła firma Dorken Delta, która zorganizowała dla międzynarodowej grupy studentów praktyczne zajęcia z zakresu dachów zielonych.

Projekt Glocal jest efektem współpracy Politechniki Białostockiej, litewskiego Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Kłajpedzie i hiszpańskiej Politechniki w Madrycie w ramach Partnerstwa Strategicznego programu Erasmsus+. Jego zadanie to unowocześnienie sposobów nauczania przyszłych inżynierów, tak aby radzili sobie z wyzwaniami związanymi ze współczesnymi miastami.

Praktyczne warsztaty

W kwietniu br. studenci przyjechali na Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. Jednym z punktów szkoły letniej były wycieczki studyjne, a wśród nich warsztaty przygotowane przez producenta membran dachowych i elewacyjnych – Dorken Delta. Dla międzynarodowej grupy studentów zorganizowano zajęcia na temat rozwiązań stosowanych przy dachach zielonych, które stają się coraz ważniejszą częścią miast.

– Wspieramy kształcenie inżynierów, bo to właśnie w ich rękach spoczywać będzie wygląd przyszłej przestrzeni miejskiej oraz wygoda mieszkańców miast. Choć w nauce teoria jest niezwykle ważna, tak warto ją uzupełniać pokazywaniem „na żywo” omawianych zagadnień. Uczestnikom szkoły letniej projektu Glocal na Politechnice Białostockiej pokazaliśmy warszawski kompleks biurowy The Park i zabudowę wielorodzinną osiedla Wiślany Mokotów. To przykłady prawidłowego zaprojektowania i wykonania dachów zielonych, a wizyta w tych miejscach pozwoliła zobrazować kwestie związane z poprawnym funkcjonowaniem tego typu obiektów – wyjaśnia Piotr Pytel, doradca techniczny firmy Dorken Delta.

Zielone dachy, które mogli obejrzeć studenci, wpisują się w coraz częściej spotykany trend korzystnej dla mieszkańców zielonej transformacji tkanki miejskiej. Na potencjał tego rozwiązania zaczęły zwracać uwagę władze miast w całej Europie, dlatego ważne, by uczelnie techniczne wprowadzały ten temat do swojego programu nauczania. Pomogą w tym przedsiębiorstwa, których specjaliści chętnie dzielą się swoją sprawdzoną w praktyce wiedzą.

Dodaj komentarz