Na polskich uczelniach obowiązują dwa tryby studiów, a więc te stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne). Młodzi ludzie muszą stanąć przed trudną decyzją dotyczącą sposobu edukacji. Czym się różnią od siebie oba tryby, jakie mają zalety i wady? Lepiej wybrać naukę stacjonarną czy jednak zaoczną?

Studia stacjonarne vs zaoczne – różnice

Najważniejszą różnicą są dni, w jakie przeprowadzane są zajęcia. W przypadku studiów stacjonarnych nauka odbywa się od poniedziałku do piątku. Absolwenci studiów zaocznych przychodzą na zajęcia tylko w weekendy i mają one postać zazwyczaj dwutygodniowych zjazdów. Kolejną różnicą jest koszt takiej edukacji. Oczywiście, płatności zależą od danej uczelni i nie można wskazać konkretnej kwoty. Wybierając jednak studia stacjonarne na uczelni państwowej, studenci mogą korzystać z darmowej nauki. Zapisując się do prywatnej szkoły, należy liczyć się z wydatkami, zarówno jeśli chodzi o stacjonarną, jak i zaoczną formę nauki. Kolejną różnicą jest sam charakter studiowania. Studia dzienne wyróżniają się systematycznością, są rozciągnięte w czasie, natomiast absolwenci mogą swobodnie rozszerzać swoją wiedzę na bieżącą. Tryb zaoczny wymaga od nich dużej samodyscypliny. Zajęcia przeprowadzane są rzadko, a student musi sam uzupełniać i wzbogacać swoją wiedzę. Wiele pracy wykonuje więc samodzielnie w domu.

Studia stacjonarne i zaoczne – zalety oraz wady

Studia stacjonarne

Studia stacjonarne są chętnie wybierane przez osoby, które mogą poświęcić cały swój czas nauce. Taki tryb ma oczywiście zalety, jak i wady.

Zalety:

 • pełne zaangażowanie w naukę,
 • codzienne zajęcia gwarantujące dużą dawkę wiedzy,
 • łatwiejsze przyswojenie informacji,
 • włączenie się w życie społeczności akademickiej, bliski kontakt z innymi studentami oraz wykładowcami,
 • łatwy dostęp do zasobów uczelni (laboratoria, biblioteki),
 • uczestniczenie w wydarzeniach społecznych, organizacjach, imprezach.

Wady:

 • mniejsza możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego,
 • mniejsza elastyczność, brak czasu na inne zobowiązania.

Studia zaoczne

Na studia zaoczne decydują się najczęściej osoby, które wcześniej z pewnych względów nie zdobyły wykształcenia. Wybierają je też ludzie, którzy w tygodniu pracują i nie mają czasu na zajęcia.

Zalety:

 • większa elastyczność (naukę można z łatwością dopasować do swojego harmonogramu),
 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego.

Wady:

 • konieczna samodyscyplina,
 • niezbędna dobra organizacja pracy i samodzielna nauka w domu,
 • mniejszy udział w życiu akademickim.

Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na uczelnię państwową, czy kościelną jak np. Ignatianum przed wyborem trybu nauki, warto wziąć pod uwagę wszystkie ich zalety i wady.

Dodaj komentarz