Robotnicy

Znajomość przepisów BHP jest obowiązkowa dla każdej osoby zatrudnionej w danym miejscu pracy. Nowy pracownik przed rozpoczęciem realizacji obowiązków musi przejść szkolenie BHP, dzięki czemu jest świadom wymogów ogólnych i tych dotyczących danego zakładu. Niektóre wynikają ze specyfiki stanowiska pracy.

Szkolenia BHP – dlaczego są tak istotne?

Wszystko to sprawia, że BHP szkolenia w Krakowie są obowiązkowe i muszą być regularnie powtarzane. Pracownicy po zakończeniu szkolenia otrzymują zaświadczenie, którego kopia trafia do akt. Zaświadczenie ma datę ważności, a po upływie określonego czasu należy powtórzyć kurs. Ma to związek ze zmieniającymi się przepisami i ich aktualizacją.

Przebieg szkolenia polega na przekazaniu pracownikom wiedzy teoretycznej oraz często na elementach praktycznych. W szczególności ważne jest to w przypadku stanowisk związanych z produkcją. Obsługa maszyn, urządzeń również wymaga znajomości obowiązujących przepisów BHP. Szkolenie gwarantuje, że pracownik się z tym wszystkim zapoznał.

Szkolenia – jak się odbywają?

Cykliczne szkolenia, nie tylko BHP, mogą odbywać się po prostu w zakładzie pracy, podobnie jak inne regularnie powtarzane wydarzenia (np. przegląd gaśnic w Krakowie). W takim przypadku do placówki przyjeżdża zespół szkoleniowy i realizuje kurs według planu. Szkolenie jest tak zaplanowane, by nie kolidowało z normalnym funkcjonowaniem zakładu.

Inna możliwość to szkolenie wyjazdowe. Jest rzadko praktykowane, jeśli chodzi o zagadnienie BHP, ale wciąż się zdarza. Pracownicy (nie zawsze wszyscy jednocześnie) wyjeżdżają do określonej placówki i tam odbywają kurs. Może to wiązać się z uzyskaniem dostępu do nowoczesnych systemów komputerowych, ale czasem utrudnia szkolenie związane ze stanowiskiem.

Jak odbyć szkolenie BHP?

Szkolenie BHP jest obowiązkowe i tym samym bywa po prostu narzucane przez pracodawcę. Dany zakład pracy organizuje dla pracowników terminy kursu i opłaca ich realizację, więc nikt nie musi osobno płacić. Pod koniec szkolenia pracownicy odpowiadają na pytania, co pozwala stwierdzić, czy dobrze zapoznali się z materiałem.

Podsumowując, w każdym zakładzie pracy trzeba obowiązkowo wziąć udział w szkoleniu BHP. Po zakończeniu kursu uzyskuje się odpowiednie zaświadczenie.

Dodaj komentarz