Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy i pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Warto dokładnie znać jego wymiar, co pozwoli nam zaplanować wypoczynek. W tym czasie nabieramy sił na dalszą pracę i oddajemy się temu, co lubimy najbardziej. Z pewnością każdy pracownik zastanawia się nad tym, jak wygląda wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Jakie otrzymamy wynagrodzenie w tym przypadku? Co warto wiedzieć?

Wynagrodzenie urlopowe

Ciekawe informacje na temat wynagrodzenia urlopowego znajdziemy na stronie poradnikpracownika.pl. Warto wiedzieć, że zasady ustalania wynagrodzenia za urlop zostały dokładnie określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Czym dokładnie jest wynagrodzenie urlopowe? Przepisy wskazują, że osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mają prawo do płatnego urlopu w wymiarze 20 lub 26 dni. Za ten okres przysługuje wynagrodzenie, które jest najbardziej przybliżone do tego, jakie byśmy otrzymali podczas pracy. Dzięki temu zapewniona jest ciągłość dochodów, co pozwala spać spokojnie.

Podczas ustalenia wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, trzeba mieć na uwadze składniki stałe i zmienne. Te drugie zależą od ilości wykonanej pracy, czy też liczby przepracowanych godzin w miesiącu. W przypadku stałych składników, mamy do czynienia z dodatkiem stażowym, wynagrodzeniem zasadniczym i dodatkiem funkcyjnym. Jeżeli pracownik otrzymuje jedynie stałe składniki, wtedy wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy przysługuje w pełnej wysokości.

Co warto wiedzieć?

W sytuacji, gdy otrzymujemy zmienne składniki naszego wynagrodzenia, sprawa jest nieco trudniejsza. Tutaj wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy wymaga ustalenia podstawy takiego wynagrodzenia. Podczas wyliczania mamy na uwadze elementy pomniejszane za czas nieobecności pracownika.

Chodzi głównie o:

  • Dodatki za pracę w nocy
  • Wynagrodzenie za pracę nadgodzinową
  • Dodatki do wynagrodzenia (prowizja, premia regulaminowa, dodatek stażowy)
  • Wynagrodzenie za pracę ponad wymiar

Wskazując podstawę wymiaru pensji, nie bierzmy pod uwagę wynagrodzenia za czas urlopu oraz innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Jak wyliczyć wynagrodzenie bazujące na elementach zmiennych? W tym wypadku wylicza się podstawę wymiaru ze składników wynagrodzenia, które przysługiwały za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, mając na uwadze także wysokość pensji wypłaconej pracownikowi w ciągu poprzednich 3 miesięcy przed urlopem. Jeśli wahania są dosyć duże, trzeba uwzględnić średnią wartość pensji wypłaconej w okresie poprzednich 12 miesięcy.

Urlop na przełomie miesięcy

Bardzo często pracownicy korzystają z urlopu na przełomie miesięcy, przykładowo tydzień w lipcu i tydzień w sierpniu. Jak w tym przypadku wyliczane jest wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy? Wtedy w każdej sytuacji pracownik otrzymuje także pensję za urlop. Istotny jest fakt, że nie trzeba osobno obliczać podstawy wynagrodzenia urlopowego dla każdego miesiąca. Podstawę ustalamy na bazie miesięcy poprzednich, przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego.

 

Dodaj komentarz