Umowa wypożyczenia samochodu jest prawnym dokumentem, który może zostać sporządzony zarówno z osobą fizyczną, jak i przedsiębiorstwem. Niemniej jednak, aby zachować klarowność i chronić interesy obu stron, konieczne jest zadbanie o odpowiednie formalności. Wzór umowy najmu samochodu powinien być starannie skonstruowany i zawierać wszelkie istotne kwestie. Co musi zawierać umowa wynajmu pojazdu?

Umowa najmu samochodu stanowi prawnie wiążący dokument, istotny zarówno dla osoby poszukującej pojazdu do wynajęcia, jak i dla oferenta – właściciela auta. Teoretycznie umowa ustna ma swoją wagę, to jednak spisany kontrakt daje możliwość szczegółowego uregulowania istotnych kwestii. Warto zaznaczyć, że umowa najmu samochodu podlega polskiemu prawu, a konkretnie przepisom Kodeksu cywilnego. Sporządzony w dwóch egzemplarzach i podpisany przez obie strony dokument jest zabezpieczeniem zarówno dla wynajmującego, jak i najemcy.

Co zawiera umowa wynajmu samochodu?

Tak jak wspomnieliśmy, umowa wynajmu samochodu jest kompleksowym dokumentem, który musi zawierać kilka regulowanych przepisami elementów. Druk umowy na stronie firmy Best-Rent, która profesjonalnie zajmuje się wynajem aut. Best-Rent. W pierwszej części dokumentu znajduje się szczegółowy opis przedmiotu najmu obejmujący informacje takie jak model i marka samochodu, numer rejestracyjny, rok produkcji oraz numer VIN pojazdu. Kolejną częścią umowy są dane identyfikacyjne stron umowy. W przypadku osoby fizycznej konieczne jest uwzględnienie imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz adres zameldowania lub zamieszkania. W przypadku gdy stroną jest osoba prawna, istotne jest podanie takich danych jak nazwa podmiotu, numer KRS lub REGON, oraz adres siedziby firmy. Ważne jest, aby w trakcie weryfikacji umowy wynajmu zawsze należy upewnić się, czy opisany pojazd zgadza się ze stanem faktycznym.

Umowa najmu auta – eksploatacja pojazdu

W przypadku umowy najmu samochodu istotne jest precyzyjne określenie zasad przekazania wszelkich dokumentów związanych z pojazdem. Należy do nich m.in. dowód rejestracyjny, ewentualna karta pojazdu, polisa OC, komplet kluczyków oraz dodatkowe wyposażenie, jeśli takie zostało uwzględnione w umowie. Chociaż nie jest obowiązkowe, wynajmujący może dołączyć do umowy wynajmu szczegółowy wykaz wymienionych dokumentów w formie wypunktowania. Dla umów na okres dłuższy niż 12 miesięcy istotne jest również ustalenie kwestii ubezpieczenia pojazdu oraz obowiązkowego przeglądu technicznego. Wszystkie te ustalenia powinny być dokonane przed ostatecznym zawarciem umowy, zapewniając pełne zrozumienie dla obu stron.

Dodaj komentarz