4. edycja „Ferii z ekonomią” już trwa. Od 17 stycznia uczniowie 7. i 8. klas podstawowych z 65 szkół z  całej Polski zgłębiają wiedzę z zakresu ekonomii, aktywnie uczestnicząc w projekcie edukacji ekonomicznej, realizowanym przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

„Ferie z ekonomią” to ogólnopolski projekt adresowany do uczniów 7. i 8. klas szkół podstawowych, składający się z dwóch etapów. Pierwszy z nich realizowany jest w postaci dodatkowych zajęć przeprowadzanych w jednym tygodniu ferii zimowych, a zajęcia prowadzone są przez nauczyciela oraz studenta kierunku ekonomicznego. W tracie zajęć uczestnicy zdobywają wiedzę, m.in. z zakresu ekonomii i finansów, przyswajają podstawowe pojęcia ekonomiczne, dowiadują się, jak funkcjonuje prawdziwe przedsiębiorstwo i na czym polega patriotyzm gospodarczy. Młodzież ma również szansę wykształcić u siebie zdolności negocjacyjne, nauczyć się odpowiedzialnego gospodarowania pieniędzmi oraz poznać zasady tworzenia modelu biznesowego firmy. Zajęciom edukacyjnym towarzyszą gry i zabawy ekonomiczne, spotkanie z lokalnym przedsiębiorcą, wizyta w placówce banku oraz warsztat dotyczący pieniądza prowadzony przez pracowników Oddziałów Okręgowych Narodowego Banku Polskiego.

– Projekt „Ferie z ekonomią” to ciekawy sposób na przekazanie młodzieży podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości, bankowości i finansów. Nasze doświadczenia pokazują, że te tematy nie są dla nich łatwe, aczkolwiek atrakcyjna i angażująca forma zajęć sprawia, że po projekcie poziom kompetencji uczniów znacząco wzrasta – mówi koordynator merytoryczny projektu dr Dariusz Danilewicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Swoją przygodę z ekonomią uczniowie będą kontynuowali również w drugim semestrze, w ramach II  etapu projektu, w którym przygotują pracę projektową – model biznesowy własnego przedsiębiorstwa działającego w lokalnej społeczności. Nagrodą dla autorów pięciu najlepszych prac będzie wyjazd edukacyjny do Warszawy połączony z warsztatami ekonomicznymi.

-„Ferie z ekonomią” wyróżnia ciekawa i kreatywna formuła zajęć, która ułatwia młodym ludziom aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach i łatwiejsze przyswojenie podstaw ekonomii. To nasz sztandarowy projekt, który trwa już 10 lat i do tej pory wzięło w nim udział ponad 13 tysięcy uczniów. W trakcie projektu młodzież dowiaduje się, że wiedza ekonomiczna przydaje się wszędzie. Gospodarowanie dotyczy zarówno racjonalnego zarządzania kieszonkowym, budżetem domowym, jak i każdym przedsiębiorstwem. Wiedza zdobyta podczas zajęć z pewnością zaprocentuje w przyszłości. Młodzi ludzie mają też okazję nabyć nowe kompetencje i umiejętności, niezbędne w dorosłym życiu, a także zyskać pewność siebie i przygotować się do podejmowania pierwszych kluczowych decyzji, chociażby dotyczących wyboru szkoły ponadpodstawowej – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Do tegorocznej, 4. już edycji projektu, realizowanego na terenie całej Polski, zakwalifikowano 65 szkół z całej Polski. Jako pierwsi zajęcia rozpoczęli uczniowie ze szkół podstawowych z woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz wielkopolskiego (17-21.01.2022). W kolejnych tygodniach (24-28.01.2022), w projekcie weźmie udział młodzież z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, a także dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego (31.01.-4.02.2022; 7-11.02.2022). W połowie lutego do projektu dołączą uczniowie z województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego i śląskiego (14-18.02.2022).

Dodaj komentarz