Rozwód oznacza definitywne zakończenie małżeństwa. W Polsce następuje on tylko w wyniku wyroku sądu okręgowego. Natomiast podczas negocjacji rozwodowych lub mediacji możliwe jest ustalenie wspólnego stanowiska procesowego oraz zawarcie porozumienia małżeńskiego lub porozumienia rodzicielskiego. Na skutek wyroku rozwodowego kończą się obowiązki oraz prawa małżonków względem siebie. Wśród najczęstszych przyczyn rozwodów w Polsce zalicza się zdradę, narkomanię, alkoholizm  hazard, niegospodarność, niechęć do posiadania dzieci. Natomiast powodem stwierdzenia nieważności małżeństwa jest wada zgody małżeńskiej oraz i niezgodność konsensualna. Zgodnie ze statystykami liczba rozwodów nieustannie wzrasta.

Jak przygotować się do rozwodu?

Podczas rozważania decyzji o rozwodzie warto skorzystać z profesjonalnej porady adwokata. Dzięki temu można uzyskać wsparcie, a także odpowiednie porady. Nie należy natomiast porównywać swojego małżeństwa do innych małżeństw, gdyż często mają one inne podłoże. Po podjęciu decyzji o rozwodzie warto zapoznać się z jego rodzajami. Wymienia się kilka rodzajów rozwodów. Jest to:

  • Rozwód z orzekaniem o winie
  • rozwód bez orzekania o winie
  • rozwód bez małoletnich dzieci
  • rozwód z dziećmi małoletnimi
  • rozwód z podziałem majątku
  • rozwód bez podziału majątku.

Tym samym procedura rozwodowa powinna być dopasowana do indywidualnej sytuacji. Pierwszym elementem w celu przeprowadzenia rozwodu jest złożenie pozwu o rozwód. Dokument ten powinien być przygotowany profesjonalnie oraz dopasowany do indywidualnej sytuacji, odzwierciedlając jest stan faktyczny i prawny. Tym samym nie istnieje jeden uniwersalny wzór pozwu. W tej sprawie najlepiej zwrócić się do adwokata, który specjalizuje się w tego typu zagadnieniach, a tym samym sporządzi odpowiednie pismo. Podczas składania pozwu należy określić rodzaj rozwodu. Przed rozpoczęciem sprawy rozwodowej możliwa jest zmiana rodzaju rozwodu na wniosek strony.

Podczas rozwodu niezbędne będą dokumenty takie jak odpis aktu małżeństwa, odpis aktu urodzenia dzieci, ale również zaświadczenie o zarobkach, dokumentację medyczną przyczynę rachunki, faktury, nagrania, ale również sprawozdanie detektywistyczne. Wszystkie te elementy mogą stanowić dowód, dzięki któremu możliwe będzie uzyskanie rozwodu z orzekaniem o winie. Pozew składa się we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania sądzie okręgowym. Powinien on zawierać także stosowne załączniki, o które zadba adwokat.

Jak długo trwa rozwód?

Czas trwania postępowania rozwodowego jesteś dziś uzależniony od indywidualnej sytuacji małżonków. Tym samym postępowanie może trwać od kilku tygodni do nawet kilku lat. Zależy to również od rodzaju rozwodu. Ważne jest również jakie stanowiska procesowe przyjmą rozwodzących się małżonkowie. Dobrą praktyką jest uzgodnić swoje stanowiska procesowe jeszcze przed wszczęciem postępowania o rozwód. W ten sposób można przyspieszyć jego zakończenie. Co więcej rozwód bez orzekania o winie jest znacznie krótszy aniżeli rozwód z orzekaniem o winie. Duże znaczenie na również to czy małżonkowie posiadają dzieci. Są oni zobowiązani do ich otrzymywania oraz do opieki nad nimi. Tym samym konieczne jest ustalenie wysokości alimentów oraz wyznaczenie małżonka zobowiązanego do opieki nad dziećmi. W przypadku zbyt wygórowanych żądań co do alimentów proces alimentacyjny może się znacząco przedłużać. Wówczas nierzadko wdrażane jest postępowanie dowodowe, przeciwko jednej ze stron.

Istotną kwestią jest także podział majątku po rozwodzie. Najczęściej jest to skomplikowana sprawa, które może być prowadzona samodzielnie przez małżonków na drodze ugody lub też w procesie sądowym. Dobrą praktyką jest ustalenie podziału majątku jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy rozwodowej. W ten sposób także można przyspieszyć czas jej trwania, a także zaoszczędzić sobie wielu stresów. Nierzadko jednak dochodzi do dużych kłótni między małżonkami w zakresie podziału majątku. Jednak w rezultacie przynosi to wiele nieprzyjemnych sytuacji, a także straconego czasu.

Więcej informacji znajdziesz na https://radcasilski.pl/

Dodaj komentarz